Hoa thay lời xin lỗi gửi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp…