Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho các sản phẩm Dathoaonline.com cung cấp theo yêu cầu mua hàng của quý khách trên trang Web. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

1 – CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA DÙNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY:

a) “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản mà quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu quý khách muốn mua hàng.;

b) “Thông báo” có nghĩa là email của Dathoaonline.com để thông báo chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của quý khách;

c) “Xác nhận đơn đặt hàng” có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của quý khách;

d) “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân mua hàng tại trang Web của chúng tôi;

e)”Trách nhiệm” được quy định tại điều 10.11(a) trong Điều Khoản và Điều Kiện;

f)”Đơn hàng” có nghĩa là đơn hàng do quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi;

2 – HIỆU LỰC

Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng và hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm.

Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi nội dung “ Các Điều Khoản Mua Hàng “ bất kỳ lúc nào. Điều khoản được áp dụng sẽ là những điều khoản được qui định tại thời điểm thực hiện việc mua hàng.

3 – HÀNG HÓA

Các mẫu sản phẩm đều có sẵn khi chúng xuất hiện trên trang web của chúng tôi. Trong trường hợp không có đủ nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm của khách hàng, chúng tôi sẽ thay thế bằng một loại hoa khác, phụ liệu khác có ý nghĩa tương tự.

4 – GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà khách hàng đã định trước tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trước khi giao hàng phụ thuộc vào yêu cầu từ người nhận hoặc các yêu tố khác để đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm tốt khi đến người nhận).

Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

Khi hàng được giao, người nhận sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Hàng hóa có thể bị hư hỏng giảm chất lượng trong quá trình giao vì lý do bất khả kháng. Nếu khách hàng có phàn nàn về chất lượng sản phẩm, xin vui lòng báo cho chúng tôi trong 2 tiếng từ lúc hàng được giao qua điện thoại 0901.333.747.

Xin quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác sau khi được sự đồng ý của cả hai bên.

5 – HỦY ĐƠN HÀNG

Chúng tôi sẽ tự hủy bỏ đơn hàng nếu như sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn hàng nếu xét thấy thanh toán trực tuyến của quý khách không hội đủ các yếu tố xác thực hoặc thanh toán của quý khách thông qua trang web của bên thứ 3 bị tạm giữ hoặc hủy bỏ. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mà quý khách đã trả.

Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền nhận từ quý khách qua hình thức mà quý khách đã sử dụng để trả tiền cho đơn hàng trong vòng 3 ngày.

6 – HỦY ĐƠN HÀNG BỞI KHÁCH HÀNG (CHO SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI)

Nếu quý khách muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng ở số điện thoại 0901.333.747. Tùy thuộc vào thời gian quý khách đặt hàng và thời gian giao hàng: quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào nếu hủy đơn hàng mà chúng tôi chưa thực hiện. Một khi hàng đã được thực hiện thì nó sẽ không thể bị hủy được.

7 – CẤU TRÚC SẢN PHẨM

Sản phẩm sẽ được giao giống với mẫu trên website của chúng tôi trong phạm vi hợp lý. Do đặc thù sản phẩm hoa có sự khác biệt theo mùa nên chúng tôi có thể sẽ thay đổi mà không cần báo trước các loại hoa, phụ liệu nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể sản phẩm như mẫu.

8 – PHIẾU GIẢM GIÁ

Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các sản phẩm trên trang Web. Mỗi đơn hàng chỉ được sử dụng 01 phiếu giảm giá. Với những đơn hàng đã được thanh toán, quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá.

Quý khách vui lòng thông báo và chuyển phiếu khuyến mãi cho chúng tôi trước khi đặt hàng trên website.

Chúng tôi có thể gửi email quà tặng hoặc phiếu khuyến mãi cho quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi nào trong địa chỉ email hoặc tên người nhận.

Nếu quý khách có phiếu mua hàng hoặc phiếu khuyến mãi, phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.

Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.

Tùy từng chương trình cụ thể mà các điều kiện và điều khoản sử dụng được quy định riêng trên từng phiếu khuyến mãi.

9 – CÁC TRƯỜNG HỢP NẰM NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI (ĐIỀU KHOẢN VỀ BẤT KHẢ KHÁNG)

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của 1 bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển (“Trường hợp Bất Khả Kháng”), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.