Giá trên web là giá hoa lễ, áp dụng từ ngày 06/03 - 08/03. Để đặt hoa ngày 04-05/03 vui lòng liên hệ 0901.333.747 để được báo giá

Từ khi em đến

550.000VNĐ